WIZYTA W GMINIE PARTNERSKIEJ ILINY

W dniach 26 - 29 lipca br. Zespół Pieśni i Tańca „SORBIN" wraz z kapelą w składzie: Dariusz Figarski (akordeon), Ryszard Kucewicz (bębenek) i Edward Orłowski (skrzypce) uczestniczyli w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru na Węgrzech w Gminie Iliny w ramach Programu „ Europa dla obywateli ". Gminę Bliżyn reprezentował radna Halina Fidor – jednocześnie kierownik ZPiT „SORBIN". W tym roku obchodzono 10 – lecie Festiwalu Pierogów. Odbyły się także pierwsze Dożynki Gminne połączone z barwnym korowodem i prezentacją wieńców dożynkowych. Nasz wieniec wykonała tradycyjnie twórczyni ludowa z Sorbina – p. Janina Kołek. Celem wizyty była kontynuacja Programu, prezentacja tradycyjnych potraw, poznanie kultur i tradycji naszych gmin partnerskich oraz występy artystyczne zespołów ludowych. Oprócz polskiej delegacji uczestniczyli w niej delegacje z Czech, Słowacji, Łotwy, Włoch i Węgier.
W tym roku w Festiwalu Pierogów zajęliśmy III miejsce, a nasze stoisko z potrawami regionalnymi zostało uznane za najlepsze.

 

Podczas trwania Festiwalu na scenie prezentowały się zespoły folklorystyczne z zaprzyjaźnionych krajów, grupy taneczne oraz zespoły Disco. Zespół Pieśni i Tańca „SORBIN" rozpoczął swój występ od zaprezentowania suity świętokrzyskiej, a w dalszej części uroczystości zaprosił publiczność do wspólnej zabawy i wystąpił z wiązanką pieśni i tańców z regionu świętokrzyskiego. Ponadto Zespół odkrył swoje nowe talenty – pokaz tańca Zumby z miłymi tancerkami przejdzie z pewnością do historii.
Wizyta na Węgrzech objęła również wycieczkę do miejscowości Vac nad Dunajem, gdzie odbyło się spotkanie z ks. biskupem Mikloszem Beer i zwiedzanie Katedry pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Michała Archanioła oraz zwiedzanie Pałacu Królewskiego w Gödöllő - rezydencji cesarza Franciszka Józefa oraz jego małżonki Elżbiety (znanej także jako Sissi).
Tradycyjnie odbył się bieg terenowy z przeszkodami, zwany „Brutalnym Maratonem" , w którym przedstawiciel naszej delegacji - członek Zespołu Ludowego „SORBIN" Zygmunt Wiśniewski w biegu na dystansie 7 km w kategorii mężczyzn powyżej 70 r.ż. zajął drugie miejsce.
Koszty podróży i pobytu naszej delegacji sfinansowała strona węgierska – Gmina Iliny ze środków Unii Europejskiej.

http://www.blizyn.pl/aktualnosci-blizyn/2353-wizyta-w-gminie-partnerskiej-iliny fotorelacja