Gminy partnerskie

Wilejkamiasto w obwodzie mińskim Białorusi, położone nad Wilią, stolica rejonu. Liczba mieszkańców wynosi ok. 30 tys.

Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z 1599. Wilejka otrzymała prawa miejskie w 1795. Po trzecim rozbiorze Polski znalazła się w zaborze rosyjski. W okresie międzywojennym ponownie znajdowała się w granicach Polski. W Wilejce siedziba swą miał powiat oraz wiejska gmina Wilejka. Do 17 września 1939 r. mieściło się w mieście dowództwo Pułku KOP "Wilejka" i garnizon macierzysty Batalionu KOP "Wilejka". Od września 1939 do czerwca 1941 miasto znajdowało się pod okupacją sowiecką, a później od 1941 do 1944 niemiecką. W latach 1945–1991 Wilejka należała do Białoruskiej SRR.

Samorząd Gminy Bliżyn i Administracja miasta Wilejka podpisali Umowę o współpracy w dziedzinie wzajemnego poznania warunków życia, historii, kultury, tradycji i obyczajów miasta (regionu) .

herb_wilejki

herb Wilejki

 

 

 

Gmina Grad w Słowenii  o powierzchni 37, 4 km2 , zamieszkuje 2400 osób, gęstość zaludnienia 60,4/km2.

Strona internetowa Gradu http://www.obcina-grad.si

Żupan Gminy Grad Daniel Kalamar i Wójt Gminy Bliżyn Mariusz Walachnia podpisali deklarację współpracy Gminy Bliżyn i Gminy Grad. Przedmiotem deklaracji jest:

-  współpraca  w dziedzinie kultury, sztuki, oświaty, sportu i turystyki;

- współdziałanie w zakresie bezpieczeństwa publicznego;

- wspieranie lokalnej przedsiębiorczości;

- rozwijanie kontaktów międzyludzkich:  wymiana delegacji samorządowych oraz grup młodzieży;

- wspieranie współpracy między regionalnymi organizacjami samorządowymi i pozarządowymi.

 

Iliny – wieś i gmina w północnej części Węgier, w pobliżu miasta Balassagyarmat. Miejscowość leży na obszarze Średniogórza Północnowęgierskiego, w pobliżu granicy ze Słowacją.
Powierzchnia: 6,46 km²
Liczba ludności: 185


Porozumienie współpracy zostało zawarte w dniu 28.07. 2015 r. między przedstawicielem węgierskiej Gminy Iliny burmistrzem Otto Dovicsin a Wójtem Gminy Bliżyn. Obie strony uzgodniły o współpracy w zakresie oświaty, kultury i podtrzymania tradycji ludowej i sportu.

http://iliny.hu/HU/1

 HUN Iliny COA

Sečianky – wieś na Słowacji położona w kraju bańskobystrzyckim, w powiecie Veľký Krtíš. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z roku 1260.
Porozumienie współpracy zostało zawarte w 2014 r. między przedstawicielem słowackiej Gminy Secianky burmistrzem Jozefem Deak a Wójtem Gminy Bliżyn. Obie strony uzgodniły o współpracy w zakresie oświaty, kultury pielęgnowania tradycji i sportu
http://www.secianky.ocu.sk/

 343 secianky

 

26