Bliżyńska przyroda

kompleksy_lene_2_800x600Bogactwem Gminy Bliżyn są lasy, które stanowią 70% powierzchni Gminy a w nich liczne rezerwaty przyrody.

 

Rezerwat „Świnia Góra” jest rezerwatem ścisłym, objętym ochroną zupełną. Zajmuje obszar o powierzchni 50,78 ha. W skład rezerwatu wchodzą jedne z najpiękniejszych w Polsce, naturalne drzewostany mieszane o strukturze piętrowej. Obok bogactw przyrodniczych, w zachodniej części rezerwatu występują powierzchniowe ślady eksploatacji rudy żelaza z okresu od XV do XIX wieku.

 

drzewo

biwakowiskoSG Duża altana już nie istniejąca

 

winia_gra_2009_06_23_9784f._A._Adamczyk

Tereny Rezerwatu Dalejów są ostoją dla wiekowych modrzewi polskich oraz drzewostanów mieszanych. Urzekającym pomnikiem przyrody jest zespół skalny zwany „Piekłem Dalejowskim” utworzony z licznych bloków skalnych, o wysokości 1-4 m w pasie o długości ok. 130 m. i szerokości 50 m. Skałki tworzą malownicze grupy oddzielone od siebie szczelinami o szerokości 1-2 m.

pieko_dalejowskie

PIEKOD1

Z osobowości przyrody nieożywionej, ochroną objęto naturalną bramę skalną, na wychodni piaskowców dolnego triasu tzw. „Brama Piekielna”. W gzymsie skalnym białego piaskowca triasowego, działaniem wiatru został wyrzeźbiony dolny kamień a ścianki i górny blok piaskowca tworzą przejście o wymiarach: 0,8 szerokości i 1,6 m. wysokości.

Rezerwat Ciechostowice  utworzony w 1953 roku.

ciechostowice

 

Uroczysko „Pięty” jest miejscem odosobnionym, otoczonym lasami, obejmuje podmokły teren zasilany wyłącznie wodami opadowymi, porośnięty roślinnością trawiastą i ziołoroślami, otoczony lasami.

uroczy3 

  Występuje tu mozaika zbiorowisk roślinnych. Centralną część ostoi zajmują łąki świeże, wilgotne i mokre, przechodzące w szuwary, wysokie turzycowiska, olsy i zarośla łzowe na torfowisku niskim. Występują tu, zbiorowiska borowe i lasy mieszane. Można tu zobaczyć jedne z najbogatszych w regionie stanowisk kosaćca syberyjskiego, mieczyka dachówkowatego i pełnika europejskiego.

 

Najmłodszy w województwie świętokrzyskim rezerwat przyrody „Bliżyn – Kopalnia Ludwik” powstał w 2022 r.  z inicjatywy leśników z Nadleśnictwa Suchedniów. - Prace nad stworzeniem tam rezerwatu trwały dwa lata. W inwentaryzacji najcenniejszych gatunków, jakie tam występują i wytyczeniu granic rezerwatu pomogli  skarżyscy przyrodnicy - Andrzej Staśkowiak i Łukasz Maślikowski.  Teren o powierzchni 92,37 hektara przylega do o połowę mniejszego rezerwatu "Świnia Góra", położony jest w obrębie wsi Kopcie.  Rosną tam między innymi buki i jodły, stwierdzono też wiele chronionych gatunków roślin, jak buławnik mieczolistny, buławnik wielkokwiatowy, czosnek niedźwiedzi, gnieźnik leśny, podrzeń żebrowiec i liczydło górskie. Tego ostatniego znaleziono aż 40 stanowisk. Występują tu również rzadkie i chronione gatunki owadów, w tym ponurek Schneidera. W rezerwacie można znaleźć pozostałości dawnej kopalni rud żelaza, w tym szyby górnicze.