Zaproszenie

600 lat Bliżyna

1410-2010

Szanowni Państwo!

Z wielką przyjemnością zapraszam Państwa do Gminy Bliżyn. To miejsce, gdzie życie toczy się pozornie tak samo, jak gdzie indziej. A tylko ten, kto tutaj mieszka i zawita, wie, że to miejsce szczególne.

Decydując się na krótki pobyt w naszej Gminie z pewnością zgodzą się Państwo ze stwierdzeniem, że Bliżyn to doskonała oferta dla osób szukających ciszy i spokoju na łonie natury w otoczeniu wciąż żywej kultury ludowej, życzliwych i gościnnych mieszkańców. Zapraszamy turystów. Sieć utwardzonych dróg o małym natężeniu ruchu, piękne krajobrazy i czyste powietrze to idealny teren do uprawiania turystyki rowerowej. Przemierzając szlaki turystyczne wytyczone po atrakcyjnych terenach, każdy przeżyje wiele ciekawych przygód.

Zapraszamy również inwestorów oferując koncepcje inwestowania głównie w infrastrukturę turystyczną.

Jeżeli jesteście Państwo zmęczeni gwarem wielkich miast, znudzeni wypoczynkiem w znanych kurortach, szukają kontaktu z przyrodą zapraszam do Gminy Bliżyn.

Wójt Gminy Bliżyn

Mariusz Walachnia

Aktualności

PANIE SOŁTYS ROKU GMINY BLIŻYN

P6183040Sołtys Gilowa- Maria Matynia oraz sołtys Wojtyniowa - Małgorzata Wójcik zostały Sołtysami Roku 2017 w Gminie Bliżyn. Nagrodę rzeczową
( rower ) w dniu dzisiejszym z rąk Wójta Gminy Mariusza Walachni otrzymała p. Małgorzata Wójcik. Natomiast p. Maria Matynia otrzymała lodówkę. W najbliższą sobotę w Wąchocku odbędą się oficjalne uroczystości podczas odbywającego się Zjazdu Sołtysów Ziemi Świętokrzyskiej.

 

 

Czytaj więcej: PANIE SOŁTYS ROKU GMINY BLIŻYN

REGULAMIN IMPREZY PLENEROWEJ "PRZYSTAŃ BLIŻYN 2018"

REGULAMIN IMPREZY PLENEROWEJ „PRZYSTAŃ BLIŻYN 2018”

Termin: 24 czerwca 2018 r. niedziela
Organizator: Gmina Bliżyn ul. Kościuszki 79a 26-120 Bliżyn
Miejsce: Plac Broel -Platerów 4 26-120 Bliżyn (plac przy Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie)
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania imprezy obowiązana jest do stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim.
II. Zasady organizacyjne i porządkowe
1. Impreza ma charakter otwarty i przeznaczona jest dla mieszkańców Gminy Bliżyn, jak i turystów, a wstęp na nią jest wolny.
2. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
3. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń pracowników ochrony i przedstawicieli organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
4. Na teren wydzielony barierkami ochronnymi wstęp mają jedynie osoby do tego uprawnione, znajdujące się na liście osób biorących udział w występach zatwierdzonej przez Organizatora.
5. Organizatorzy, media, obsługa posiadają identyfikatory, które zapewnia Organizator.
6. Zakazane jest
a) niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie imprezy
b) jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie imprezy
7. Uczestnicy imprezy zobowiązani są korzystać z kabin sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
8. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów
b) materiałów wybuchowych
c) wyrobów pirotechnicznych
d) napojów alkoholowych
e) materiałów pożarowo-niebezpiecznych
f) środków odurzających lub substancji psychotropowych.
9. Zakazuje się wprowadzania psów bez kagańca.

Czytaj więcej: REGULAMIN IMPREZY PLENEROWEJ "PRZYSTAŃ BLIŻYN 2018"

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA NAJŁADNIEJSZY WIANEK

Wianek 2018

REGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZY WIANEK

1. Organizatorem konkursu jest: Gmina Bliżyn
2. Celem konkursu jest: Kultywowanie tradycji „Nocy świętojańskiej”
3. Konkurs jest adresowany do wszystkich grup wiekowych .
4. Prace konkursowe powinny być pracami własnymi.
5. Każdy wianek powinien zawierać świecę, dzięki której wyeksponowane zostaną jego walory estetyczne podczas puszczania na wodę po zmroku. Do konkursu dopuszczone będą tylko wianki wykonane z materiałów naturalnych.

Czytaj więcej: ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA NAJŁADNIEJSZY WIANEK