Aktualności

II EDYCJA KONKURSU DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

plakat konkursInformujemy iż Kancelaria Prezydenta RP zainaugurowała II edycję konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Konkurs jest inicjatywą Małżonki Prezydenta RP i jest objęty jej Honorowym Patronatem
Uczestnikami Konkursu mogą być Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest w szczególności rozwój kultury ludowej, w tym kultury lokalnej i regionalnej, promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, a także działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: wojewódzkim i ogólnopolskim. 
Tematem przewodnim tej edycji będą “Ostatki w polskiej tradycji”. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz przygotowanie krótkiego materiału audiowizualnego na temat koła.
Wzorem poprzedniej edycji, etap wojewódzki odbędzie się w formie on-line z terminem naboru od 20 listopada 2021 roku do 28 lutego 2022 roku. Etap ogólnopolski planowany jest w formie stacjonarnej. Zwycięzcy etapu wojewódzkiego zaprezentują się podczas zmagań konkursowych w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca “MAZOWSZE” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Otrębusach. W wydarzeniu planowany jest udział Małżonki Prezydenta RP. Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich.

Regulamin Konkursukarta zgłoszeniowa oraz plakat.

UWAGA! ZAMKNIĘCIE PRZEJAZDU KOLEJOWEGO

W związku z koniecznością wykonania robót naprawczych na przejeździe kolejowo-drogowym kat. A na linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska - Dębica PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku -Kamiennej zawiadamia o zamknięciu przejazdu kolejowo-drogowego dla ruchu pojazdów drogowych w ciągu drogi powiatowej nr O443T Bliżyn- Ubyszów w dniach 1 grudnia 2021 od godz.8.00 do dnia 3 grudnia 2021 r. do godz. 19.00

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Bukiet 15 różZ okazji Dnia Pracownika Socjalnego
wszystkim Pracownikom Socjalnym
składamy serdeczne podziękowania i wyrazy uznania
za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu ważnej
roli społecznej na rzecz drugiego człowieka.
Życzymy aby każdy dzień przyniósł poczucie zadowolenia i satysfakcji
a nagrodą za trud i wysiłek niech będzie szacunek społeczny
i wdzięczność osób którym pomagacie.

Przewodniczący Rady Gminy              Wójt Gminy Bliżyn
Jacek Krzepkowski                             Mariusz Walachnia