PODZIĘKOWANIA DLA FIRMY UNINET

W imieniu mieszkańców wsi Gilów gm. Bliżyn składamy serdeczne podziękowania firmie UNINET ze Skarżyska - Kam. za sprawną i szybką rozbudowę sieci światłowodowej w Gilowie Górnym. Realizacja inwestycji przebiegła w planowanym terminie oraz z należytą starannością. Pragniemy podkreślić duże zaangażowanie Pracowników tej firmy.

Dzięki tej inwestycji prawie wszyscy chętni mieszkańcy Gilowa mają dostęp do szerokopasmowego, szybkiego internetu. Jednocześnie mamy nadzieje, że prace będą kontynuowane i przyłącze dotrze do najdalej odległych domów.
Jeszcze raz dziękujemy !

z wyrazami szacunku :

Radna - Ewa Kotowicz

Sołtys wsi Gilów - Maria Matynia

Wójt Gminy Bliżyn - Mariusz Walachnia