99. ROCZNICA ODZYSKANIE PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

Społeczność Gminy Bliżyn licznie i godnie upamiętniła 99. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Nabożeństwo w intencji Ojczyzny odprawili księża Parafii Bliżyn: ks. proboszcz Stanisław Wlazło oraz ks. Łukasz Madej i ks. Sylwester Podgórski. Uczestniczyły w nim władze samorządowe, 13 pocztów sztandarowych oraz Parafialna Orkiestra Dęta Perły Wincentego z Odrowążka pod batutą Izabeli Wojcierowskiej.
Po nabożeństwie kolumna przeszła pod pomnik ofiar II wojny światowej, któremu pochyliły się sztandary, odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego, a delegacje złożyły kwiaty. O manifestowania patriotyzmu zaapelował w swym wystąpieniu wójt gminy Mariusz Walachnia, a wiązankę piosenek patriotycznych zagrała orkiestra.
W uroczystościach udział wzięli: kombatanci, wójt gminy Mariusz Walachnia, przewodniczący rady gminy Tadeusz Łyjak wraz z liczną grupą radnych, dyrektorzy szkół wraz z delegacjami, strażacy, Strzelcy, liczna grupa mieszkańców.

IMG 7609 Kopiowanie

pełna fotorelacja pod adresem :http://blizyn.pl/aktualnosci-blizyn/2115-99-rocznica-odzyskanie-przez-polske-niepodleglosci