SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA UMOŻLIWI PRACĘ W WOJSKU

sluzba przygotowawacza