KOLEJNY WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZŁOŻONY DO MARSZAŁKA

Pomimo, iż nie zakończyły się jeszcze prace związane z termomodernizacją i remontami kapitalnymi szkół, Gmina Bliżyn przygotowała i złożyła w dniu 18 października wniosek o dofinansowanie zakontraktowanych, ale jeszcze nie zakończonych prac remontowych. Możliwości takie otworzył ogłoszony w dniu 28 września 2018r. jednoetapowy zamknięty konkurs na działanie 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”. Pomimo, iż termin składania wniosków upływa 15 listopada to już wczoraj złożyliśmy wniosek o dofinansowanie tego jakże potrzebnego zadania. Wniosek opiewa na kwotę 500 000 zł i zgodnie z założeniami konkursu można z niego wykonać prace związane z modernizacją istniejącej infrastruktury szkół podstawowych, w tym infrastrukturę sportową. Konkurs ten jest tak ważny i atrakcyjny dla naszej gminy gdyż umowy na prace budowlane realizowane do tej pory z własnych środków po zakończeniu i zapłaceniu faktur będą mogły być zrefundowane.
Poza wyżej wymienionymi pracami budowlanymi możliwe będzie doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w trzech placówkach oświatowych w Gminie Bliżyn. Projektem zostaną objęte wszystkie szkoły podstawowe dla których organem prowadzącym jest Gmina Bliżyn (tj. w Bliżynie, Mroczkowie i Odrowążku).
Z efektów projektu będą korzystać wszystkie dzieci uczęszczające do w/w szkół oraz mieszkańcy i osoby przyjeżdzające z innych szkół.
Całkowita wysokość projektu to 2 300 000 zł. Kwota dofinansowania w wysokości 500 tyś. jest maksymalna do uzyskania w konkursie. Mamy nadzieję, że już wkrótce widoczne efekty pozwolą zapomnieć o niedogodnościach związanych z trudnościami robót budowlanych