ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE DOT. PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

Dofinansowanie do wymiany pieca c.o. oraz termomodernizacji budynków mieszkalnych

W dniu 8 października 2018 r. o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie odbędzie się spotkanie szkoleniowe, dotyczące Programu Czyste Powietrze. Na spotkaniu będą prezentowanie szczegółowe informacje dotyczące możliwości pozyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach środków finansowych na wymianę pieca c.o., termomodernizacji budynków mieszkalnych oraz montażu instalacji źródeł energii odnawialnej. Spotkanie będzie prowadzone przez pracowników WFOŚiGW w Kielcach.

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy gorąco zapraszamy do udziału w spotkaniu.

czyste powietrze 1