ZAPRASZAMY NA IMPREZĘ PLENEROWĄ DO SORBINA

plakat Sorbin

REGULAMIN KONKURSU NA NAJSMACZNIEJSZĄ POTRAWĘ REGIONALNĄ

§1. Celem konkursu jest kultywowanie i popularyzacja tradycji kulinarnych ziemi bliżyńskiej i regionu świętokrzyskiego oraz kształtowanie i poszerzenie zainteresowań sztuką kulinarną a ponadto kształtowanie umiejętności wykonania potraw nawiązujących do tradycji świętokrzyskich.

§2. Kryteria oceny :
1) Poziom wykonania: staranność, walory smakowe i estetyczne.
2) Jakość i estetyka prezentacji oraz przeprowadzenie degustacji.
§3. W konkursie może wziąć udział każdy, kto przygotuje potrawę według tradycyjnego przepisu nawiązującego do tradycji kulinarnych ziemi bliżyńskiej, regionu świętokrzyskiego i wykona własnoręcznie w warunkach domowych.
§4. Każdy uczestnik ma prawo zgłoszenia do konkursu dowolnej ilości potraw a do potrawy należy dołączyć jej nazwę oraz dane wykonawcy (w formie wizytówki – duża, czytelna czcionka)
§5. Uczestnicy konkursu zapewniają również prezentację własnego wyrobu przygotowanego do degustacji Komisji Konkursowej.
§6. Potrawy zaprezentowane i ocenione zostaną w dniu 26 sierpnia 2018 r.
§7. Wyroby konkursowe ocenione zostaną przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora podczas imprezy , a wykonawcy czterech najsmaczniejszych potraw otrzymają nagrody pieniężne. Nagroda za I miejsce- 300 zł, II miejsce- 200 zł, III miejsce- 100 zł. Nagrody zostaną wypłacone gotówką w kasie Urzędu .