Zaproszenie

600 lat Bliżyna

1410-2010

Szanowni Państwo!

Z wielką przyjemnością zapraszam Państwa do Gminy Bliżyn. To miejsce, gdzie życie toczy się pozornie tak samo, jak gdzie indziej. A tylko ten, kto tutaj mieszka i zawita, wie, że to miejsce szczególne.

Decydując się na krótki pobyt w naszej Gminie z pewnością zgodzą się Państwo ze stwierdzeniem, że Bliżyn to doskonała oferta dla osób szukających ciszy i spokoju na łonie natury w otoczeniu wciąż żywej kultury ludowej, życzliwych i gościnnych mieszkańców. Zapraszamy turystów. Sieć utwardzonych dróg o małym natężeniu ruchu, piękne krajobrazy i czyste powietrze to idealny teren do uprawiania turystyki rowerowej. Przemierzając szlaki turystyczne wytyczone po atrakcyjnych terenach, każdy przeżyje wiele ciekawych przygód.

Zapraszamy również inwestorów oferując koncepcje inwestowania głównie w infrastrukturę turystyczną.

Jeżeli jesteście Państwo zmęczeni gwarem wielkich miast, znudzeni wypoczynkiem w znanych kurortach, szukają kontaktu z przyrodą zapraszam do Gminy Bliżyn.

Wójt Gminy Bliżyn

Mariusz Walachnia

INFORMACJA DOT. ZAPLECZA HANDLOWEGO I GASTRONOMICZNEGO IMPREZY PLENEROWEJ "PRZYSTAŃ BLIŻYN 2013"

Przystań Bliżyn 2013”

odbędzie się w Bliżynie 23 czerwca 2012 r.

na placu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury

przy ul. Staszica 16 d.

 

Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie jest Organizatorem zaplecza handlowego
i gastronomicznego „Przystani Bliżyn 2013”

   

   

   

  Stoiska handlowe i gastronomiczne w godz.: 13.00 – 22.00

  Scena – występy artystyczne w godz.: 14.00 – 22.00

 

  Organizator zastrzega sobie prawo do tego, co następuje:

  - Po godzinie 12.00 zakaz wjazdu na teren imprezy obowiązuje osoby prowadzące
  działalność handlową, niezależnie od wykupionego stoiska
  ;

  - Zakaz ten dotyczy również samochodów przewożących osoby niepełnosprawne;
  - Zakaz ten nie dotyczy samochodów Organizatora, pojazdów artystów i służb
  ratowniczych;

POSTANOWIENIA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWĄ

 

Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne zostaną dopuszczone do działalności handlowej na terenie imprezy pod warunkiem złożenia pisemnej oferty (zgłoszenia), która zawierać będzie:

 

· Szczegółowy asortyment proponowany do sprzedaży;

· niezbędną powierzchnię pod stoisko (długość)

· oczekiwania od organizatora imprezy (np. zasilanie energetyczne)

. kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

 

We własnym zakresie osoby prowadzące działalność handlową związaną z gastronomią powinny posiadać przy sobie opinie wydane przez właściwego sobie Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 1. Dokumentem upoważniającym do handlu na terenie imprezy jest upoważnienie wydane
  przez Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie po uregulowaniu należności do dnia 7czerwca
  2013 r. na numer bankowy Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie BS Nr
  konta 07 8520 0000 2001 0017 8044 0002 z dopiskiem „za stoisko handlowe nr.”.

 2. Karty zgłoszenia należy przesyłać do dnia 24 maja 2013 r. (pocztą, faksem, e-meil, lub złożyć osobiście ).

 3. Karty zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: Gminny Ośrodek Kultury ul. Staszica 16 d
  26-120 Bliżyn tel./ faks 04 25 41 676 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 4. Karta zgłoszenia do pobrania na stronie Gminnego Ośrodka Kultury, Gminy Bliżyn lub
  w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Staszica 16 d

 5. Nadesłanie karty zgłoszenia nie jest jednoznaczne z prawem do uczestnictwa
  w „Przystani Bliżyn 2013”
  .

 6. GOK w zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w „Przystani Bliżyn 2013” bez podania przyczyny.

 7. O przyjęciu zgłoszenia, wysokości opłat za stoisko i numerze stoiska zostaną Państwo powiadomieni telefonicznie do dnia 31 maja 2013 r

 8. Po uiszczeniu opłaty w terminie określonym w pkt 1 otrzymają Państwo upoważnienia – wejściówki z numerem stoiska.

 9. Osobom, które dokonały rezerwacji , wpłaciły na konto GOK należną opłatę, a nie dojechały na miejsce imprezy z różnych przyczyn, organizator nie zwraca wpłaconych środków.

 10. Niedokonanie opłaty za stoisko handlowe w terminie wyznaczonym przez Organizatora jest jednoznaczne z rezygnacją z zarezerwowanego miejsca.

 11. Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne dopuszczone do działalności na terenie imprezy powinny zająć miejsce z godnie z numerem i powierzchnią, określoną na dokumencie upoważniającym do handlu wydanym przez Organizatora;. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji stoiska z przyczyn organizacyjnych lub technicznych.

 12. Niezgodność asortymentu z podanym w zgłoszeniu upoważnia organizatora do usunięcia handlującego z terenu imprezy bez zwrotu poniesionych kosztów.

 13. Na Państwa życzenie Organizator wyda rachunek uproszczony za stoisko w dniu imprezy.

 14. Wyposażenie stoiska wystawcy zapewniają sobie we własnym zakresie (stoły, krzesła, zadaszenie)

 15. Uczestnik korzystający z energii elektrycznej ma obowiązek korzystać z urządzeń atestowanych spełniających polskie normy.

 16. Organizator nie odpowiada za braki w dostawach prądu, niezależnych od niego.

 17. Organizator zapewnia podpięcie do energii elektrycznej 23.06.13 od godz. 1200 - do godz.2400.

 18. Uczestnik ma obowiązek zastosować się do wytycznych Organizatora dotyczących czystości i estetyki stoiska. Po zakończeniu działalności stoiska uczestnik jest zobowiązany do posprzątania odpadów w jego obrębie.

   

UWAGA:

Oferty dot. zaplecza gastronomicznego (kateringu) i parku rozrywki proszę składać do 25 kwietnia 2013 r. pocztą, e-meil, lub osobiście do GOK w Bliżynie.

W ofercie należy podać szczegółowy asortyment proponowany do sprzedaży oraz cenę placowego.

Wymagania dot. kateringu: min. 500 miejsc siedzących, parasole.

Wybrany oferent zostanie powiadomiony do 30 kwietnia 2013 r.

Termin wpłaty za plac zostanie uzgodniony z wybranym oferentem.